Minőségértékelő Bizottság

You are here

A Minőségértékelő Bizottság felügyeli és ellenőrzi az Intézetben zajló tanulmányi, kutatási és adminisztrációs folyamatok szakmai minőségét, akadémiai standardoknak való megfelelését.

Art. 23 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:13

Obligația elaborării Raportului de evaluare a calității programelor de studiu revine Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității ITP, în vederea prezentării recomandărilor privind măsurile corective permanente asupra programelor de studiu.

Art. 20 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:11

Evaluarea calității programelor de studiu

Evaluarea periodică a programelor de studiu se face în vederea acreditării precum și pentru îmbunătățirea continuă a eficienței tuturor proceselor derulate în cadrul programelor de studiu supuse evaluării. Evaluarea periodică este efectuată de către Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP, având la bază evaluarea internă în conformitate cu criteriile și standardele de evaluare ale ARACIS.

Art. 17 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:09

Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunității academice: Decanul și cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calității din ITP, precum și conducerii ITP.

Art. 2 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 22:49

Procesele de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studiu sunt parte integrantă a sistemului de management al calității din ITP, esențiale pentru a se asigura îmbunătățirea continuă a calității educației oferite de Institut.

Ordonanță de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 23:18

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005
Luând în considerare necesitatea asigurării calității educației, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituționale a calității educației și protecția beneficiarului de educație,

Decizie 435/2020, Curtea Constituțională - CCR -- Decizia nr. 435/2020 - Publicitatea rezultatelor evaluării cadrelor didactice

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 18:40

Decizie 435/2020, Curtea Constituțională - CCR // Decizia nr. 435/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. (2) teza a doua din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. (2) teza a doua din Legea educației naționale nr. 1/2011, excepție ridicată de Universitatea din București în Dosarul nr. 8.974/99/2017 al Curții de Apel Iași - Secția contencios administrativ și fiscal.

Standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii din domeniile de licență și master, aferente Comisiei de specialitate nr. 2 Științe umaniste și teologie

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 18:29

Az ARACIS 2017-ben kiadott dokumentuma (2016-os dátum). Forrás: www.aracis.ro

Art. 24 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:25

În activitatea sa CCS colaborează îndeaproape cu Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP, care îi oferă sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea și stocarea informațiilor privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Institut.

Art. 13 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:40

Studiile de masterat se supun procedurilor de evaluare internă și externă a calității stabilite pe baza practicilor europene. ITP realizează periodic evaluarea internă a calității studiilor de masterat.

Art. 23 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:46

Printre scopurile fundamentale ale ITP se numără crearea unui climat, în care se formează munca de calitate, capacitatea de inițiativă, interesul științific, eficiența, profesionalismul, dezvoltarea spirituală și conștiința profesională. De aceea, ITP stimulează îndeosebi aprofundarea conștiinței profesionale a cadrelor didactice și a studenților.

Art. 20 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:43

În evaluarea personală a cadrelor didactice este decisiv rezultatul obținut în cadrul activității didactice și de cercetare, respectiv efectul acestuia asupra comunității: calitatea cursurilor, seminariilor, manualelor, suporturilor de curs, cantitatea și numărul publicațiilor; programele (granturile), contractele de cercetare obținute prin concursuri și, nu în ultimul rând, orice activitate ce este în folosul Institutului (cercetare de nivel înalt în cercuri studențești, lucrări de diplome proeminente etc.).

Art. 8 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 21:05

Fișele de evaluare și rapoartele de evaluare și autoevaluare vor fi depuse online prin formulare special concepute. Evaluarea activității didactice de către studenți și evaluarea practicii profesionale de către studenți vor fi depuse în mod anonim.

Art. 3 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pe Programele de Studii

Közzétette webadmin · Szo, 2020/04/25 - 15:29

CPS urmărește inițierea, revizuirea și actualizarea programelor de studiu de licență și masterat, în conformitate cu misiunea ITP, implementând recomandările Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității bazate pe evaluările interne și externe, urmând astfel asigurarea continuității de activitate didactică calitativă în cadrul ITP, în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.

Pages

Subscribe to RSS - Minőségértékelő Bizottság