You are here

Art. 5 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/17 - 15:39

Termenele și etapele administrative cheie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat

 1. Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație;
 2. Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital și tipărit (spirală) (din acest moment studentul nu mai are posibilitatea de a efectua corecți asupra lucrării în sesiunea curentă de examene);
 3. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere;
 4. Termenul de depunere a referatelor de apreciere de către îndrumători (calificativ: admis / respins);
 5. Încărcarea versiunilor digitale ale lucrărilor admise în repozitoriu (repo.proteo) potrivit standardelor;
 6. Perioada de depunere a versiunilor tipărite pentru Bibliotecă (la Secretariatul ITP);
 7. Formarea comisiilor de examinare (pentru susținerea tezelor) prin decizia rectorului și diseminarea versiunilor digitale finalizate ale lucrărilor între membrii comisiilor;
 8. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către membrii comisiei de examen;
 9. Înscriere la examen de finalizare a studiilor;
 10. Susținerea lucrărilor de licență / masterat;
 11. Susținerea examenelor orale;
 12. Afișarea rezultatelor finale.

Keywords: