You are here

Art. 19 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 14:21

Atribuțiile președintelui și secretarului științific

Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și Consiliul de administrație, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.

Responsible institutional body:

Responsible position: