You are here

Art. 7 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:11

Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan și înaintată Consiliului de Administrație al ITP în vederea aprobării, conform Art. 213 alin. (13) III. c) din Legea nr. 1/2011.

Responsible institutional body:

Responsible position: