You are here

Art. 53 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 11:23

Atribuțiile Decanului:

 1. veghează asupra procesului educațional în cadrul ITP;
 2. dispune de pregătirea, actualizarea anuală programelor de învățământ la nivel de licență (BA) și master (MA), și de înaintarea acestora spre aprobare către Consiliul Facultății;
 3. dispune de încheierea contractelor de studiu ale studenților;
 4. organizează examenele de admitere și de încheiere a studiilor la nivel de licență (BA) și de masterat (MA); dispune de publicarea informațiilor necesare pe site-ul ITP;
 5. în cadrul activității de management al calității instituționale, înaintează propuneri către Consiliul Facultății privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți;
 6. menține contactul cu studenții cu scopul clarificării problemelor educaționale (oferind, în mod inclusiv, îndrumare profesională studenților care urmăresc cursuri în străinătate în cadrul programelor Erasmus+, Makovecz și a altor mobilități);
 7. ține legătura cu profesorii vizitatori și oaspeți (visiting professor, guest teacher) precum și cu personalul didactic auxiliar (cadre în regim de plată cu ora, cadre didactice voluntare) în privința problemelor organizatorice ale educației;
 8. participă în pregătirea și monitorizarea activității de practică profesională a studenților;
 9. colaborează cu comisiile ecleziale relevante în organizarea activitatăților de perfecționare profesională;
 10. are grijă de executarea hotărârilor Senatului, ale Consiliului de Administrație și ale Rectorului;
 11. coordonează activitatea Consiliului Facultății;
 12. propune componența comisiei de concurs pe baza propunerilor Consiliului Facultății;
 13. propune înmatricularea și exmatricularea studenților;
 14. semnează foile matricole, diplomele și atestatele;
 15. este responsabil în fața Consiliului Facultății, a Rectorului și Senatului;
 16. întocmește un raport anual despre activitatea sa de Decan.

Kulcsszavak:

Illetékes tisztség: