You are here

Art. 4 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/03/20 - 18:09

3. Structura organizatorică

Compartimentul Administrativ-Economic este condus de către directorul general administrativ, direct subordonat rectorului ITP. Atribuțiile personalului din cadrul Compartimentului Administrativ-Economic se exercită în conformitate cu legislația în vigoare și reglementările aprobate de Senatul ITP. Pe perioada absenței directorului general administrativ, acesta propune un înlocuitor cu drepturi depline care va fi supus aprobării rectorului. În cazul în care, din motive obiective, conducătorul Compartimentului Administrativ-Economic nu poate propune înlocuitorul pe perioada absenței, propunerea înlocuitorului o face rectorul.

Illetékes tisztség: