You are here

Art. 5 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 08:07

Activitatea de cercetare științifică a studenților se desfășoară sub diverse forme, dintre care:

  1. cercetare științifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice și care se finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, de disertație etc.;
  2. antrenarea și participarea studenților la realizarea unor programe/proiecte coordonate de mai multe cadre didactice și/sau de Centrul de Cercetare ITP;
  3. organizarea de către studenți a unor cercuri științifice studențești.
  4. Anual, la nivelul ITP se pot organiza sesiuni de comunicări științifice ale studenților și concursuri profesionale. De organizarea acestora răspund titularii de discipline, Decanul și Cancelarul ITP.

Illetékes tisztség: