You are here

Art. 3 - Regulamentul privind evaluarea și asigurarea calității

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/12 - 11:58

Criteriile calității

Prin calitate se înțeleg următoarele:

 1. adecvația planurilor de învățământ pentru formarea competențelor profesionale, în conformitate cu misiunea ITP, și care se concretizează prin:
  • relevanța planurilor de învățământ în privința formării competențelor (planurile asigură promovarea intereselor angajatorului);
  • coerența planurilor de învățământ în privința interacțiunii disciplinelor (se asigură planuri de studiu integrate, care ajută studentul la formarea competențelor specifice precum și a competențelor generale);
  • întemeierea științifică a planurilor de învățământ și a disciplinelor (se asigură întemeierea didactică și teoretică a pregătirii profesionale);
  • se asigură metodele eficiente privind introducerea studenților în exercitarea profesiei (asigură implementarea teoriei în practică, precum și introducerea studenților în contextul profesional în care ei vor funcționa, și astfel promovează interesele studenților ca viitori angajați);
 2. adecvația profesională a cadrelor didactice, care se caracterizează prin existența următoarelor indicatori:
  • un concept educațional și didactic oportun, care susține activitatea profesională a cadrului didactic (asigură un mod de funcționare optimă);
  • un concept științific care facilitează întemeierea teoretică a planului de învățământ al ITP precum și al disciplinei respective,
  • și care contribuie la discuțiile științifice precum și la dezvoltarea domeniului științific respectiv (asigură prezența activă al cadrului didactic ca om de știință pe plan local și pe plan internațional);
 3. adecvația procesului de educare, constând în
  • eficacitate privind formarea spiritualității creștine personale (asigură dezvoltarea spirituală personală)
  • eficacitate privind formarea spiritualității creștine colective și colegiale (asigură crearea unui mediu motivațional pentru conlucrare și sprijin reciproc);
  • eficacitate privind formarea personalității profesionale (asigură angajamentul personal și profesionalismul în exercitarea profesiunii).
 4. adecvația activității administrative (administrația asigură o implementare optimă proceselor educaționale).

Cuvinte cheie: