You are here

Art. 17 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 18:14

Statutul de student demarează odată cu înscrierea la universitate din data începerii anului universitar și durează până în ziua încheierii studiilor, respectiv exmatriculării (data exmatriculării din instituție prin ordin al rectorului). Data de încheiere a studiilor este dispus de rector pentru fiecare program de studii în parte. Data eliberării certificatului de absolvire va fi cea dispusă de rector pentru încheierea programului de studiu în cauză.

Kulcsszavak: