exmatriculare

You are here

Art. 146 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 19:54

În cazul în care studentul este admis, el va fi înscris în primul an de studiu. Notele anterioare de studii egale sau mai mari de 8 îi vor fi recunoscute. După primul an de studiu și cu acumularea unui număr de credite suficiente, el va putea să solicite înscrierea la o altă grupă, cu îndeplinirea condițiilor prezentului Regulament. Această condiție nu se aplică studenților exmatriculați din motive etice sau disciplinare.

Art. 144 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 19:45

În cazul în care un student nu a întrunit minim 40 de credite din disciplinele obligatorii și opționale ale programului de studiu (discipline promovate în acel semestru sau credite reportate din discipline promovate anterior), acesta va fi exmatriculat începând cu anul universitar următor.

Art. 17 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 18:14

Statutul de student demarează odată cu înscrierea la universitate din data începerii anului universitar și durează până în ziua încheierii studiilor, respectiv exmatriculării (data exmatriculării din instituție prin ordin al rectorului). Data de încheiere a studiilor este dispus de rector pentru fiecare program de studii în parte. Data eliberării certificatului de absolvire va fi cea dispusă de rector pentru încheierea programului de studiu în cauză.

Art. 152 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:59

Sancțiunile se aplică în funcție de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, precum și de condițiile în care au fost săvârșite. Ele pot fi contestate la organul imediat superior în termen de 30 de zile. Pentru abateri grave de natură morală sancțiunea minimă va fi cea de la punctele 4) sau 5) mai sus.

Art. 149 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:57

Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament, precum și a prevederilor cuprinse în Carta ITP, adoptată de către Senatul Institutului atrage după sine aplicarea următoarelor sancțiuni:

Art. 137 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:32

Studentul care încearcă să promoveze orice examen prin fraudă sau prin plagiarism va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății. Despre astfel de cazuri cadrul didactic examinator întocmește un raport în scris pentru Consiliul Facultății.

Art. 82 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:29

Studentul care până la sfârșitul anului universitar acumulează mai puțin de 40 de credite din totalul de 60 reprezentând ritmul normal de studii anuale va fi exmatriculat. Cauzele de forță majoră (concedii medicale și de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave dovedite cu acte medicale eliberate) se consideră excepții și se rezolvă la cererea studentului prin prelungirea școlarității sau întrerupere.

Subscribe to RSS - exmatriculare