You are here

Art. 50 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 11:59

Disciplinele opționale contribuie la pregătirea de specialitate a studenților, precum și la aprofundarea cunoștințelor dintr-o ramură de specializare. Parcurgerea și promovarea unui număr de discipline opționale corespunzătoare creditelor stabilite în planul de învățământ este, de asemenea, o condiție pentru obținerea calificării. Disciplinele opționale vor avea o pondere de cel puțin 15% din numărul disciplinelor. Disciplinele opționale se aleg de către student din oferta educațională aferentă anului de studiu în perioada de înscriere la discipline (primele două săptămâni ale anului universitar).

Illetékes tisztség: