You are here

Art. 10 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:04

Titularii de disciplină stabiliți prin hotărâre a Consiliului Facultății întocmesc programele analitice și/sau fișele disciplinelor cuprinse în planul de învățământ.