fișa de disciplină

You are here

Art. 105 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 17:35

Examenul reprezintă evaluarea orală și / sau în scris a competențelor acumulate la o disciplină într-un semestru. În cadrul acestuia examinatorul evaluează nivelul însușirii materiei, obținerea competențelor prevăzute în fișa disciplinei, precum și capacitatea studentului de asimilare a altor discipline bazate pe aceasta. În nota unui examen pot fi incluse rezultatele lucrărilor scrise din cursul semestrului, referatele, activitățile practice, proiectele și activitatea la seminarii, în conformitate cu fișa disciplinei.

Art. 75 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 14:43

Titularul de disciplină propune în fișa disciplinei modul concret de verificare a participării la activitățile obligatorii, respectiv modul de recuperare a activităților restante, cu avizul Consiliului Facultății. Titularul de disciplină informează studenții despre aceste detalii la începutul semestrului, acestea putând fi modificate ulterior doar cu condiția informării în timp util a studenților și cu acordul acestora. Cadrul de reglementare privind modalitățile de recuperare este stabilit de Consiliul Facultății.

Art. 10 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:04

Titularii de disciplină stabiliți prin hotărâre a Consiliului Facultății întocmesc programele analitice și/sau fișele disciplinelor cuprinse în planul de învățământ.

Art. 21 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 20:50

Studentul va fi informat de sarcinile obligatorii prescrise de cadrele didactice coordonatorii de practică profesională prin fișele disciplinelor de practică în prima săptămână după începerea semestrului.

Art. 21 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:50

Programele analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învățământ se elaborează de către titularii disciplinelor respective. Programele analitice trebuie să fie însoțite de o bibliografie la zi. Majoritatea lucrărilor din bibliografie trebuie să fie accesibilă studenților. Programele analitice și bibliografiile se comunică studenților cel târziu în prima săptămână a semestrului în care se predau disciplinele respective.

Subscribe to RSS - fișa de disciplină