You are here

Art. 3 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 17:32
  1. Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, conform Legii Educației Naționale 1/2011, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată.
  2. La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetățeni români ori străini, fără nici o discriminare, în condițiile îndeplinirii standardelor minimale stabilite de Senatul ITP.
  3. Durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani, cu excepția studenților doctoranzi, care pot fi angajați pe o perioadă determinată de maximum 5 ani, ca asistent universitar sau asistent în cercetare.
  4. Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între ITP și membri ai personalului didactic și de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în funcție de rezultatele profesionale personale, evaluate pe baza criteriilor adoptate de Senatul ITP, precum și în funcție de nevoile de angajare și de resursele financiare ale instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.