korlátozott idejű munkaszerződés

You are here

Art. 6 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 17:36

Metodologia privind desfășurarea concursului în urma căruia se face angajarea pe perioadă determinată pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante la ITP este detailată în Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante ITP.

Art. 3 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 17:32
  1. Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face, conform Legii Educației Naționale 1/2011, pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată.
  2. La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetățeni români ori străini, fără nici o discriminare, în condițiile îndeplinirii standardelor minimale stabilite de Senatul ITP.
  3. Durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani, cu excepția studenților doctoranzi, care pot fi angajați pe o perioadă determinată de maximum 5 ani, ca asistent universitar sau asistent în cercetare.

Art. 1 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 17:29

În Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) posturile didactice se ocupă prin concurs, organizat conform Legii Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MEDC nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a CNATDCU, HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, modificat prin HG nr. 36/2013, Ordinul MEDCTS nr.

Subscribe to RSS - korlátozott idejű munkaszerződés