You are here

Art. 5 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:47

Bisericile fondatoare

Bisericile fondatoare, de care aparțin instituțiile gazdă, asigură condițiile necesare desfășurării practicii profesionale. În strânsă colaborare cu ITP ele desemnează instituțiile gazdă și mentorii, asigură finanțarea practicii (remunerarea mentorilor, cheltuielile cu deplasarea studenților). Finanțarea practicii profesionale este încorporată în bugetul anual al ITP.