gyakornok-képzés

You are here

Art. 25 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 20:30

În programarea practicii profesionale la Instituția gazdă se va ține cont de evenimentele din viața bisericii locale și ritmul anului bisericești (de exemplu, săptămâni pentru pregătirea spirituală pentru împărtășanie, alte pregătiri festive sau ocazionale).

Art. 5 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:47

Bisericile fondatoare

Bisericile fondatoare, de care aparțin instituțiile gazdă, asigură condițiile necesare desfășurării practicii profesionale. În strânsă colaborare cu ITP ele desemnează instituțiile gazdă și mentorii, asigură finanțarea practicii (remunerarea mentorilor, cheltuielile cu deplasarea studenților). Finanțarea practicii profesionale este încorporată în bugetul anual al ITP.

Art. 1 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:39

În conformitate cu profilul programului de masterat profesional, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) inițiează programul de practică profesională prin cooperare cu Bisericile fondatoare, reprezentate prin preoții-mentori ai parohiilor bisericii. Prezentul regulament reglementează practica profesională a studenților care se desfășoară sub îndrumarea mentorilor.

Art. 2 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:35

Definiții

  1. Studentul practicant este studentul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, înscris la programul de masterat.
  2. Instituția gazdă este oficiul parohial / organizația bisericească care găzduiește studentul în vederea realizării practicii profesionale.
  3. Mentorul este preotul paroh încadrat la instituția gazdă, care prin pregătirea, profesionalismul și experiența sa dispune de competențele necesare, ca să contribuie la dezvoltarea profesională a studentului practicant.
Subscribe to RSS - gyakornok-képzés