You are here

Art. 33 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:16

În cazul în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, este obligat ca - în maximum 24 ore de la ivirea incapacității - să înștiințeze șeful ierarhic, iar până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se acordă drepturile bănești legale, să depună actele doveditoare (certificat medical etc.) la contabilul șef, și să-l anunțe pe directorul general administrativ. Dacă nu se respectă această cerință, salariatul va figura în pontaj cu absențe nemotivate și nu va fi remunerat pe caz de boală.

Cuvinte cheie: