absență

You are here

Art. 33 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:16

În cazul în care salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, este obligat ca - în maximum 24 ore de la ivirea incapacității - să înștiințeze șeful ierarhic, iar până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se acordă drepturile bănești legale, să depună actele doveditoare (certificat medical etc.) la contabilul șef, și să-l anunțe pe directorul general administrativ. Dacă nu se respectă această cerință, salariatul va figura în pontaj cu absențe nemotivate și nu va fi remunerat pe caz de boală.

Art. 22 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:04

Angajații care, din diverse motive, nu se pot prezenta la serviciu sunt obligați să anunțe acest lucru șefului ierarhic, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare, în maximum 24 de ore de la ivirea evenimentului. ITP este în drept să desfacă disciplinar contractul de muncă al salariatului în cazul în care acesta lipsește nemotivat de la serviciu 2 (două) zile consecutiv, ori 4 (patru) zile, cumulat, în cursul unui an.

Subscribe to RSS - absență