You are here

Art. 24 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:06

Concediul de odihnă anual:

  1. Pentru personalul didactic, concediul anual cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de 40 de zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universitar, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză.
  2. Pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, concediul de odihnă se acordă conform Codului Muncii.
  3. Durata efectivă a concediului de odihnă se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
  4. Acordarea concediului de odihnă se face ținând cont de nevoile procesului de învățământ.

Cuvinte cheie:

Corp instituțional responsabil:

Funcție responsabilă: