You are here

Art. 5 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:29

Un angajat nou nu va putea începe lucrul decât după ce și-a însușit normele de tehnica securității de igiena muncii, regulile generale și specifice de prevenirea și stingerea incendiilor, a luat la cunoștință obligațiile ce-i revin conform fișei postului și a însușit prevederile Regulamentului Intern. Aceste dispoziții se aplică și în cazul trecerii temporare sau definitive a unui angajat într-o altă muncă în cadrul ITP.

Cuvinte cheie:

Funcție responsabilă: