You are here

Art. 38 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:41

Capitolul X. Suplinirea activităților didactice

  1. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al ITP ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform Legii 1/2011.
  2. Studenții doctoranzi pot fi angajați pe perioadă de maximum 5 ani și pot efectua activități didactice în regim plata cu ora, în limita unei norme didactice minime de asistent universitar.
  3. În învățământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru următoarele funcții: lector universitar / șef de lucrări, conferențiar universitar și profesor universitar.
  4. Angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu, prin invenții, inovații, premii, publicații științifice, din țară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferențiari asociați invitați, se avizează și se aprobă de Consiliul Facultății.
  5. În raport cu necesitățile academice proprii, Senatul ITP poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul ITP a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut în țară, Senatul ITP aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale și ale ITP.
  6. În facultăți, în școli doctorale, în institute de cercetare, în cercuri, ateliere și centre de cercetare sau în alte unități pot funcționa pe posturi distincte și personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenți din toate cele 3 cicluri.

Corp instituțional responsabil:

Funcție responsabilă: