You are here

Art. 11 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:25

Capitolul IV. Condiții pentru înscrierea la concursul de ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Condițiile minime și obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la ITP sunt:

 1. Pentru funcția de asistent universitar, angajat pe perioadă nedeterminată, sunt necesare cumulativ:
  • deținerea diplomei de doctor;
  • specializare în concordanță cu structura disciplinelor de studiu din postul pentru care candidează, specializare atestată prin diplomă de licență sau echivalent;
  • minimum două articole științifice publicate ca prim autor, în domeniul de specialitate al postului.
 2. Pentru funcțiile de lector universitar / șef de lucrări sunt necesare cumulativ:
  • deținerea diplomei de doctor;
  • specializare în concordanță cu structura disciplinelor din postul pentru care candidează, specializare atestată prin diplomă de licență sau echivalent;
  • îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției didactice de lector universitar, aprobate prin Ordinul MENCS 6129/2016 (vezi Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, atașată).
 3. Pentru funcția de conferențiar universitar sunt necesare cumulativ:
  • deținerea diplomei de doctor;
  • specializare în concordanță cu structura disciplinelor din postul pentru care candidează, specializare atestată prin diplomă de licență sau echivalent;
  • îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției didactice de conferențiar universitar, aprobate prin Ordinul MENCS 6129/2016 (vezi Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, atașată).
 4. Pentru funcția de profesor universitar sunt necesare cumulativ:
  • deținerea diplomei de doctor;
  • deținerea calității de conducător de doctorat (conform OUG 96/2016, Art. I., alin. 16, pct. b);
  • specializare în concordanță cu structura disciplinelor din postul pentru care candidează, specializare atestată prin diplomă de licență sau echivalent;
  • îndeplinirea standardelor minimale naționale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției didactice de profesor universitar, aprobate prin Ordinul MENCS 6129/2016 (vezi Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, atașată).

Kulcsszavak:

Illetékes tisztség: