You are here

Art. 25 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:33

Biroul Electoral ITP

Senatul ITP desemnează un Birou Electoral al ITP, numit în continuare BE, ca organism imparțial la nivel de universitate responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și cu validarea rezultatelor.