választás

You are here

Art. 25 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:33

Biroul Electoral ITP

Senatul ITP desemnează un Birou Electoral al ITP, numit în continuare BE, ca organism imparțial la nivel de universitate responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și cu validarea rezultatelor.

Art. 1 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 18:56

Principii și dispoziții generale

Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere academică din ITP vor fi conforme cu normele legislative în vigoare la data alegerii, inclusiv OMECS nr. 3.751 din 29 aprilie 2015, prevederile art. 123 alin. (8), art. 207, art. 208 alin. (1), art. 209-213, art. 214 alin. (1)-(4), art. 227 alin. (3)-(5), art. 291 alin. (2), (5), (6) și (7) și art. 295 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Cartei ITP.

Subscribe to RSS - választás