You are here

Art. 22 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/01/02 - 19:11

Obligațiile studentului

În cazul în care aplicarea studentului pentru bursa Erasmus+ a fost evaluată favorabil studentul trebuie să aibă în vedere următoarele obligațiuni înainte de începerea mobilității:

  1. Se înregistrează în sistemul Neptun la statut activ, își selectează cursurile și își încheie Contractul de studiu pentru semestrul mobilității în condițiile stabilite în Regulamentul de studii.
  2. În cazul unei mobilități de formare va lua legătura cu coordonatorul de mobilitate de la instituția parteneră sau cu persoana de contact pentru a obține scrisoarea de primire (sau invitație), pe care o va încărca pe platforma MOB. (În cazul unei mobilități de studiu, coordonatorul de mobilitate de la instituția de bază va contacta persoanele abilitate de la instituția parteneră.)
  3. Din planul de învățământ al instituției gazdă prezentat pe platforma MOB, studentul va selecta disciplinele spre contractare. Studentul va lua act de faptul că numai discipline avizate de către ITP din oferta instituției partenere vor fi echivalate cu disciplinele contractate de aplicant la instituția gazdă.
  4. Semnează Acordul de studii (Learning Agreement) sau Acordul de formare (Training Agreement) tipărit din MOB. Acordul va fi înaintat rectorului pentru contrasemnare de către coordonatorul de mobilitate.
  5. Se înmatriculează la universitatea gazdă (în cazul în care este necesar îndeplinește și alte condiții legate de înmatriculare la universitatea parteneră).
  6. Semnează Contractul de finanțare tipărit din MOB. Contractul va fi înaintat rectorului și directorului general pentru contrasemnare de către coordonatorul de mobilitate.
  7. Își aranjează cazarea în străinătate (de preferat în cadrul instituției gazdă).
  8. Își aranjează asigurarea de sănătate (Cardul European de Sănătate [opțional] și asigurare medicală [obligatorie]) pe întreaga durată a mobilității, inclusiv cea a călătoriei. De asemenea încheierea unei asigurări civile (pentru acoperirea daunelor produse de student la locul de muncă) este obligatorie pentru mobilități de formare.
  9. Verifică structura anului academic al universității gazdă și alte informații legate de deplasare și de șederea în străinătate (ex. permisul de ședere, asigurarea de sănătate, alte asigurări, transport etc.).
  10. Înainte de plecare în mobilitate candidatul va împlinii toate obligațiile financiare sau alte datorii față de ITP (taxe administrative, împrumuturi din bibliotecă, etc.).

Funcție responsabilă: