audit

You are here

Art. 16 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 23:08

Monitorizarea presupune controlul modului în care se desfășoară procesele educaționale în cadrul programului de studiu, pentru depistarea la timp a tuturor neajunsurilor și pentru ținerea sub control a neconformităților. Monitorizarea implică, de asemenea, și realizarea auditului de calitate pentru verificarea respectării procedurilor și standardelor specifice proceselor educaționale.

Art. 192 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 13:40

Destinația fondurilor proprii este dezvoltarea și ameliorarea procesului educațional și de cercetare. Condițiile în care aceste fonduri sunt utilizate sunt definite atât prin legislația în vigoare, cât și prin acordurile încheiate între ITP și Bisericile fondatoare. Verificarea utilizării fondurilor și a situației economico-financiare a ITP se face atât prin audit financiar intern, cât și extern.

Subscribe to RSS - audit