szakdolgozat értékelése

You are here

Art. 26 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 16:55

A szakdolgozat "nem elfogadható" minősítésű, ha:

  1. A dolgozat nem felel meg az előbbiekben tárgyalt formai és tartalmi követelményeknek.
  2. Alapvető tárgyi tévedéseket tartalmaz.
  3. Megértést veszélyeztető helyesírási, nyelvtani, stilisztikai és szerkesztési hibákat tartalmaz.

Art. 23 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 16:51

Amennyiben a szakdolgozatot az opponens elégtelennek minősítette, nem javasolja elfogadásra, úgy azt újabb bírálatra ki kell adni. Nem bocsátható védésre az a szakdolgozat, amelyet mindkét bíráló elutasított. Ebben az esetben újabb dolgozat csak a következő tanév záróvizsga időszakában nyújtható be.

Art. 21 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 16:50

A szakdolgozatot a konzulens tanár minősíti írásban, a szakdolgozati bírálati lapon. A megadott határidőre konzulens tanár nyilatkozik arról, hogy a dolgozat "elfogadható" / "nem elfogadható".

Art. 12 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 16:25

A „Konzultációs lapon” a szakdolgozat beadása előtt a konzulens aláírásával igazolja, hogy a hallgató a szakdolgozat elkészítése során rendszeresen konzultált vele, és amennyiben megfelelő szakmai színvonalúnak ítéli a dolgozatot, ezt a megfelelő rubrikában aláírásával jelzi. A nem beadhatónak ítélt dolgozat bírálatra nem adható ki, módosítás után benyújtására csak a következő záróvizsga időszakban van lehetőség.

Art. 11 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 12:50

Fiecare coordonator științific al lucrărilor de licență / disertație va depune la Secretariatul ITP pentru fiecare lucrare coordonată un referat de apreciere a lucrării notat cu admis / respins, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere.

Subscribe to RSS - szakdolgozat értékelése