îndrumător de teză

You are here

Art. 15 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 17:18

Nem minősül témaváltoztatásnak az, ha a hallgató az elfogadott témáját szűkíti / bővíti, de a kutatási probléma és a felhasznált szakirodalom lényegét tekintve nem változik. Az ilyen eseteket a konzulens szaktanár egyénileg bírálja el.

Art. 11 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 16:25

Szakdolgozati konzultációk a konzulensekkel való megegyezés, időbeosztás alapján történnek. A konzulensek minden tanítási hónapban jegyzik a konzultációkat (ld. a „Konzultációs lap”-ot; 2. sz. melléklet). A hallgató kidolgozza a szakdolgozat részletes vázlatát, szakirodalmat, adatokat gyűjt, ezeket feldolgozza.

Art. 10 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/25 - 16:24

A konzulenst a hallgató kéri fel. Külső konzulens a témában jártas, más felsőoktatási intézményben oktató, kutató szakember is lehet. A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, gyakorlati témát elemző szakdolgozat konzulense kivételes esetben, rektori engedéllyel a témában jártas, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember is lehet.

Art. 11 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 12:50

Fiecare coordonator științific al lucrărilor de licență / disertație va depune la Secretariatul ITP pentru fiecare lucrare coordonată un referat de apreciere a lucrării notat cu admis / respins, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea perioadei de înscriere.

Art. 36 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 12:39

Responsabilitatea verificării autenticității conținutului lucrării de licență sau disertație prin platformele de verificare ITP revine îndrumătorului care are obligația de a parcurge conținutul tezei și de a întocmi referatul de apreciere.

Art. 34 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 10:01

Asigurarea autenticității lucrărilor și responsabilitatea academică

Coordonatorii lucrărilor de licență, și de disertație răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea autenticității conținutului.

Art. 8 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 09:52

Lucrările de licență / masterat trebuie avizate de către coordonatorul științific înaintea depunerea acestora la Secretariatul ITP. Coordonatorul lucrărilor certifică faptul că lucrarea studentului întrunește toate condițiile pentru a fi supus dezbaterii publice.

Art. 28 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 17:17

Studenții care urmează studiile de masterat sunt integrați în activitatea de cercetare a ITP și pot deveni membri ai Centrului de Cercetare ITP. Cadrele didactice, care desfășoară activități didactice la studiile de masterat, îi oferă studenților sprijinul profesional în stabilirea unei teme de cercetare. Pentru realizări deosebite în cercetarea științifică studenții de la studiile de masterat pot fi premiați de Consiliul Facultății.

Subscribe to RSS - îndrumător de teză