școala doctorală

You are here

Art. 103 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 12:35

Diploma și titlul de doctor

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC și din Cadrul Național al Calificărilor. Acestea se desfășoară pe baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Subscribe to RSS - școala doctorală