könyvtár

You are here

Art. 1 - Regulamentul bibliotecii

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 11:37

Dispoziții generale

Biblioteca Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) este o unitate administrativă a ITP, fără statut juridic independent. Ea este o bibliotecă publică, care funcționează în sălile de la parterul aripii estice ale Institutului. Adresa instituției: Piața Avram Iancu nr. 13, Cluj-Napoca; Telefon: 0040 264 592 841/14; email: konyvtar@proteo.cj.edu.ro; site web: https://konyvtar.proteo.hu.

Art. 170 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 13:12

Biblioteca proprie a Institutului

Activitatea bibliotecii se desfășoară conform Regulamentului bibliotecii. Principala menire a bibliotecii este sprijinirea activității educaționale, a pregătirii profesionale ale studenților, a cercetării științifice și a altor activități academice.

Art. 151 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 13:06

Coordonarea activității de cercetare cade în sarcina Consiliului Cercetării Științifice și a Centrelor de Cercetare ITP, care beneficiază de sprijinul următoarelor biblioteci:

  1. Biblioteca proprie a Institutului Teologic Protestant;
  2. Biblioteca Documentară „Bethlen Gábor” din Aiud;
  3. Arhiva Eparhiei Reformate din Ardeal;
  4. Biblioteca și Arhiva Bisericii Unitariene din Ardeal;
  5. Arhiva Bisericii Evanghelice-Lutherane din România.
Subscribe to RSS - könyvtár