You are here

Art. 178 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:32

Orice persoană, din ITP sau din afara universității, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membrii comunității universitare. Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. Pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conțină în mod cumulativ și obligatoriu următoarele:

  1. semnătura persoanei care formulează sesizarea;
  2. datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondență electronică, pentru persoanele fizice, și date de identificare și adresele oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru persoanele juridice, alături de indicarea datelor de corespondență ale acesteia;
  3. o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică și deontologie profesională cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.

Sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute sunt respinse ca inadmisibile de către comisiile de etică universitară.

Kulcsszavak: