You are here

Art. 20 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Közzétette webadmin · Ke, 2021/02/16 - 14:58

Obiectivele Centrului

Activitatea Centrului se desfășoară pe baza obiectivelor de cercetare științifică definite, reglementate și aprobate prin:

  1. Planul strategic de dezvoltare al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  2. Regulamentul privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice în Institutul Teologic Protestant;
  3. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Cercetării Științifice ITP;
  4. Statutul cercetătorului științific ITP;
  5. Programul de cercetare ITP elaborat de Consiliul Cercetării Științifice și aprobat de către Senatul ITP.