You are here

Art. 105 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 17:35

Examenul reprezintă evaluarea orală și / sau în scris a competențelor acumulate la o disciplină într-un semestru. În cadrul acestuia examinatorul evaluează nivelul însușirii materiei, obținerea competențelor prevăzute în fișa disciplinei, precum și capacitatea studentului de asimilare a altor discipline bazate pe aceasta. În nota unui examen pot fi incluse rezultatele lucrărilor scrise din cursul semestrului, referatele, activitățile practice, proiectele și activitatea la seminarii, în conformitate cu fișa disciplinei. Evaluarea cunoștințelor se face prin acordarea de note pe o scală de la 1 la 10.

Kulcsszavak: