You are here

Art. 22 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 18:20

Statutul de student încetează (studentul este exmatriculat) în cazul în care:

  1. studentul nu a efectuat la termen înregistrarea semestrială în sistemul Neptun și înscrierea anuală prin încheierea contractului de studii necesar continuării studiilor, respectiv nu a cerut întreruperea, sau prelungirea studiilor. Totodată, statutul de student încetează dacă studentul nu solicită reluarea studiilor după expirarea întreruperii. Statutul de student încetează din prima zi a semestrului în cauză, stabilit în ordinul de exmatriculare emis de rector;
  2. studentul este exmatriculat din motive de studiu, în situații prevăzute de prezentul regulament. Statutul de student încetează în ultima zi a anului universitar în cauză, stabilit în ordinul de exmatriculare emis de rector;
  3. studentul este exmatriculat din motive disciplinare, în urma unei hotărâri disciplinare în acest sens. Statutul de student încetează din data stabilită prin hotărârea disciplinară, stipulată în ordinul de exmatriculare emis de rector;
  4. studentul este exmatriculat în urma unei abateri etice, conform celor formulate în Codul etic. În acest caz statutul de student încetează din data stabilită în hotărârea care a constatat abaterea etică, dată specificată în ordinul de exmatriculare emis de rector;
  5. studentul nu își respectă obligațiile de plată la care s-a angajat în contractul de școlarizare. Statutul de student încetează în ultima zi a anului universitar aferent datoriilor neonorate, stabilit în ordinul de exmatriculare emis de rector;
  6. la cererea studentului. În acest caz studentul are obligația de a-și onora toate datoriile față de instituție urmând procedura de lichidare, iar statutul de student se încheie la data aprobării cererii de către rector;
  7. la expirarea perioadei maxime stabilită de prezentul regulament pentru prelungirea studiilor. Statutul de student încetează din data stabilită în ordinul de exmatriculare emis de rector;
  8. la încheierea studiilor, din ziua dispusă prin ordinul rectorului.