You are here

Art. 64 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 13:57

Cerințele disciplinei

Cerințele unei discipline sunt formulate în fișa disciplinei. Fișa disciplinei este elaborată de cadrul didactic titular al disciplinei respective, în urma consultărilor cu Comisia pentru Programe de Studii și cu alte cadre didactice care predau disciplina în cauză, după caz, și se aprobă de departament și în Consiliul Facultății. În cazul disciplinelor predate de cadre didactice de la alte facultăți, elaborarea fișei disciplinei se efectuează de către titularul de disciplină desemnat de Comisia pentru Programe de Studii, în urma consultării cu responsabilul programului de studiu în cauză.

Kulcsszavak:

Felelős intézeti testület: