You are here

Art. 47 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 11:53

Planul de învățământ

Cerințele profesionale specifice calificărilor oferite de ITP sunt stabilite de către Consiliul Facultății în planurile de învățământ ale specializărilor, conform legilor și reglementărilor în vigoare. Cerințele conțin pentru fiecare specializare în parte obiectivele formării, competențele obținute, durata normală a studiilor și forma de învățământ, lista disciplinelor necesare obținerii calificării, creditele și numărul de ore aferente, condițiile elaborării lucrării de licență/disertației și ale examenului de finalizare a studiilor, nivelul și denumirea calificării, titlul obținut, respectiv alte reglementări importante referitoare la programul de studiu.

Kulcsszavak:

Felelős intézeti testület: