You are here

Art. 3 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Csü, 2021/02/04 - 17:42

2. Noțiuni de bază

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) este o instituție de învățământ superior acreditată, care asigură studii universitare de licență, respectiv studii universitare de masterat. ITP aplică în organizarea procesului de învățământ Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

Kulcsszavak: