You are here

Art. 35 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 12:27

În perioada școlarității dosarul studentului se completează cu:

  1. Cererile de înscriere pentru fiecare an de studiu;
  2. Contractul de școlarizare încheiată pe durata normală de școlarizare;
  3. Fișele practicilor de vară semnate de preotul paroh și contrasemnate de protopopul de care aparține Comunitatea, la începutul fiecărui an universitar;
  4. Cererile pentru disciplinele opționale;
  5. Contractele de studii încheiate pentru fiecare an universitar;
  6. Acte prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, refaceri de discipline, diferențe), dacă este cazul;
  7. Actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universități din țară și din străinătate și rezultatele obținute, dacă este cazul;
  8. Sancțiuni primite în Institut, dacă este cazul.