osztályozás

You are here

Art. 17 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 21:24

Fiecare membru al comisiei / comisiilor acordă câte o notă de la 1 la 10 pentru proiectul de cercetare, respectiv pentru performanța candidatului în prezentarea acestuia. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Nota poate fi fracțiune cu două zecimale.

Art. 31 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 14:04

La examenul oral atât președintele, cât și cei doi membri ai comisiei își iau notițe, însă doar ultimii doi evaluează. Nota de la 1 la 10, respectiv cele două note dintre punctajul care se poate acorda minim sau maxim va fi nota finală / punctajul final general. Dacă diferența dintre notele acordate de către cei doi membri ai comisiei este mai mare de 1,00, respectiv 10%, atunci președintele va decide în privința notei/punctajului final în baza propriilor notițe, însă această notă poate fi doar între cele două note date de către membrii comisiei.

Art. 127 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:13

Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii și verificări pe parcurs (referate, teste etc.) se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. La disciplina la care se susțin mai multe probe, scris și oral, examinatorul va stabili o singură notă (cifra întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obținute de student.

Subscribe to RSS - osztályozás