óralátogatás

You are here

Art. 128 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 18:15

Condițiile participării la examinare

Studentul are dreptul de a participa la examinare numai dacă a împlinit condițiile legate de prezența sa la activitățile didactice elaborate de prezentul Regulament, respectiv condițiile impuse în fișa disciplinei în cauză. În caz contrar înscrierea la disciplina respectivă se consideră nereușită și studentul este obligat să se înscrie din nou la aceeași disciplină, în regim de taxă. În cazul în care această situație survine la a doua înscriere la disciplina respectivă, studentul va fi exmatriculat.

Art. 71 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 16:30

Sunt exceptați de sub incidența acestor obligații studenții care au primit în prealabil permisiunea de a absenta activitățile aferente disciplinelor respective. Cadrul didactic verifică și ține evidența prezenței la orele de curs, seminarii și practică profesională. Preotul ITP este responsabil pentru a ține evidența prezenței studenților la activitățile de formare personală și spirituală.

Art. 76 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:46

În cazuri de excepție, pe baza evaluării individuale, Consiliul Facultății poate scuti studentul de obligația participării la unele activități, sau poate decide modificarea normelor minimale de prezență la activități.

Art. 72 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:45

În perioada de activități didactice studenții pot absenta intervale mai îndelungate (mai mult de trei zile) de la activități (individual sau în grup, în scopul efectuării de studii, în scopuri culturale, sociale sau sportive) cu acordul scris al rectorului. Studenții nu sunt scutiți de executarea obligațiilor nici în cazul absențelor motivate.

Art. 75 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:43

Titularul de disciplină propune în fișa disciplinei modul concret de verificare a participării la activitățile obligatorii, respectiv modul de recuperare a activităților restante, cu avizul Consiliului Facultății. Titularul de disciplină informează studenții despre aceste detalii la începutul semestrului, acestea putând fi modificate ulterior doar cu condiția informării în timp util a studenților și cu acordul acestora. Cadrul de reglementare privind modalitățile de recuperare este stabilit de Consiliul Facultății.

Art. 68 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 14:34

Participarea la activități

Studentul participă la diferitele forme de activități didactice (curs, seminar, practică, practică de specialitate) ale disciplinelor înscrise în Contractul de studii conform celor stabilite în cerințele disciplinei.

Art. 74 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:02

În cazuri întemeiate, îndrumătorul de an (cadrul didactic) poate motiva absențele pe baza actelor justificative și a cererii individuale a studentului. Fac excepție practica pastorală și referatele de la seminarii, care se vor reface. Absențele se motivează în cazuri medicale, pentru participarea la manifestări științifice și activități sportive organizate de ITP Cluj sau de universități din țară și din străinătate, și în alte situații deosebite, cu acordul prealabil al Consiliului Facultății.

Art. 73 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:00

Cuantumul absențelor nemotivate nu poate depăși 20% din numărul total de ore aferente fiecărei discipline, iar cuantumul total al absențelor motivate și a celor nemotivate nu poate depăși 50%. În caz contrar, studentul va reface toate activitățile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata creditelor restante. În cazul în care există interferențe între orarul stabilit și programarea disciplinelor restante, obligativitatea frecventării cursurilor restante va fi stabilită de Consiliul Facultății.

Art. 69 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 16:59

Prevederile legate de prezența la activități pot diferi de la o disciplină la alta, și sunt stabilite în cerințele disciplinei de către cadrele didactice care predau disciplina, cu acordul Consiliului Facultății, cu respectarea următoarelor standarde minimale:

  • Prezența la practică de specialitate este obligatorie în proporție de 100%.
  • Prezență obligatorie la seminarii și practică este de minim 80%.
  • Prezența obligatorie la cursuri este de minim 70%.
Subscribe to RSS - óralátogatás