hallgató átvétele

You are here

Art. 102 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:54

Dispoziția de înmatriculare a studentului (în copie) se transmite instituției de învățământ de unde vine studentul în vederea transmiterii actelor de studii către instituția la care s-a transferat studentul (diploma de bacalaureat, situația școlară pe ani de studii, certificatul de naștere – copie legalizată).

Art. 98 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:53

Aprobarea transferului ține de competența Consiliului Facultății, care, urmând succesiunea de mai jos, stabilește:

  1. recunoașterea și/sau echivalarea examenelor și creditelor;
  2. examenele de diferență și alte obligații, astfel încât studentul transferat să se conformeze la același plan de învățământ cu toți studenții promoției în care a fost înscris;
  3. perioada de susținere a examenelor de diferență.

Art. 97 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:52

Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II și următorii cu excepția ultimului an de studii și numai de la o instituție cu profil identic sau apropiat. Cererile de transfer trebuie să aibă anexate avizul Bisericii fondatoare de care aparține studentul, avizul și recomandarea Decanului și Rectorului (după caz) de unde pleacă studentul, adeverință cu situația școlară încheiată a solicitantului, semnată de Rectorul și secretarul șef al facultății de unde se transferă solicitantul.

Art. 96 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:51

Transferuri

Studentul poate fi transferat de la o altă universitate, ținându-se seama de aplicarea sistemului de credite transferabile și compatibilitatea planurilor de învățământ. Cererile de transfer se depun până la 15 septembrie la Secretariatul ITP, iar răspunsul se va da cu cel puțin 5 zile înainte de începerea anului universitar.

Art. 101 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:39

Studentului care vine prin transfer de la o altă universitate, având avizul Bisericii fondatoare în cauză și aprobarea Consiliului Facultății, i se recunosc în mod automat acele activități desfășurate și examene susținute, care sunt compatibile cu planurile și programele de învățământ ITP, și care a fost evaluate cu note egal sau mai mare de 8. În cazul disciplinelor la care studentul transferat a obținut note mai mici de 8, cadrul didactic titular al disciplinei îi poate solicita recontractarea disciplinei respective.

Subscribe to RSS - hallgató átvétele