rektor

You are here

Art. 2 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:57

Organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și validarea internă a structurilor și funcțiilor de conducere are loc din 4 în 4 ani, cu respectarea principiilor legalității, a autonomiei universitare, a transparenței, a respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic, a reprezentativității pe linii de studiu, a responsabilității, precum și a normelor etice și deontologice.

Art. 17 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:40

Decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/sau a abilitării se emite, pe baza raportului Consiliului Cercetării Ştiinţifice, de către Rectorul ITP, care se va transmite în scris candidatului. Atestatul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și/sau respectiv a diplomei de abilitare se emite în două exemplare echivalente semnate de Rector și înregistrate la Secretariatul ITP. Un exemplar va fi înmânat candidatului, iar celălalt se arhivează la Rectorat.

Art. 16 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:32

Decizia de recunoaștere a funcției didactice se emite, pe baza raportului Consiliului Cercetării Ştiinţifice, de către Rectorul ITP, care se va transmite în scris candidatului. Atestatul de recunoaștere a funcției didactice se emite în două exemplare echivalente semnate de Rector și înregistrate la Secretariatul ITP. Un exemplar va fi înmânat candidatului, iar celălalt se arhivează la Rectorat.

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Közzétette webadmin · Szo, 2020/04/25 - 18:04

Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.

Pages

Subscribe to RSS - rektor