You are here

Art. 1 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 07:47

Organizare și conținut

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și a propriilor regulamente, Regulamentul Centrului de Cercetare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice, Statutul cercetătorului științific.

Responsible institutional body:

Responsible position: