kutatásfinanszírozás

You are here

Art. 35 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 08:28

Pentru cercetarea științifică pe bază de grant sau contract, ITP prin Centrul de Cercetare ITP și compartimentele economice, își asumă următoarele obligații:

Art. 30 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 08:25

Normative administrative

Finanțarea cercetării științifice din ITP beneficiază de contribuția Bisericilor susținătoare, ale partenerilor ecleziastici internaționali și de finanțarea distinctă pe bază de contracte și granturi.

Art. 27 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 08:22

Cadrele didactice, precum și personalul de cercetare și dezvoltare care participă la realizarea temelor de cercetare pot fi indemnizate în conformitate cu normele legale și a posibilităților financiare ale Institutului.

Art. 22 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 08:03

În cazul contractelor de finanțare a cercetării științifice încheiate cu Bisericile susținătoare, rezultatele cercetărilor aparțin executanților. În cazul contractelor de cercetare încheiate cu alți beneficiari ai cercetării, dreptul asupra rezultatelor cercetării este reglementat prin contract.

Art. 20 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 07:59

Finanțarea cercetării

Finanțarea cercetării științifice se poate realiza pe bază de contracte, din fondurile alocate anual de către Bisericile susținătoare, precum și din alte surse obținute prin concurs. Finanțarea contractelor de cercetare se face în mod competitiv, pe baza evaluărilor făcute de CNCSIS sau de alte organizații internaționale.

Art. 1 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Submitted by webadmin on Sun, 2021/03/14 - 07:47

Organizare și conținut

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii 1/2011, a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum și a propriilor regulamente, Regulamentul Centrului de Cercetare, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice, Statutul cercetătorului științific.

Art. 18 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Submitted by webadmin on Tue, 2021/02/16 - 14:48

Fondurile atrase de Centru prin contracte, sponsorizări și donații intră în bugetul Centrului prin planul anual de administrare a fondurilor din ITP. Bunurile în natură, obținute prin sponsorizări sau donații, intră în patrimoniul ITP și vor fi utilizate de Centrul pe durata existenței sale.

Art. 17 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Submitted by webadmin on Tue, 2021/02/16 - 14:47

Finanțarea Centrului

Conform propriului act constitutiv Nr. 128/2008 al Eparhiei Reformate din Ardeal (nr. de înregistrare ITP: 283/04.04.2008), baza materială a Centrului, precum și finanțarea activității de cercetare în general este asigurată prin contribuția Bisericilor fondatoare. Prin urmare, veniturile Centrului provin din:

Art. 23 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/17 - 14:12

Gestionarea resurselor financiare obținute va fi realizată de Consiliul de conducere al CCTP, prin consultare permanentă cu Directorul general administrativ al ITP, conform destinațiilor pentru care ele au fost alocate, și direcționată către:

Art. 22 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/17 - 14:10

Resurse financiare

Resursele financiare ale CCTP provin din următoarele activități:

  1. granturi de cercetare;
  2. contracte de cercetare;
  3. finanțare din partea ITP, după caz;
  4. tipărirea, editarea și difuzarea de cărți, reviste și lucrări în domeniu;
  5. sponsorizări;
  6. donații.

Art. 27 - Statutul cercetătorului științific

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 15:21

Cercetătorii trebuie să raporteze organismelor bisericești, private sau publice care au finanțat cercetarea despre modul în care au cheltuit banii. În cazul finanțărilor din bani publici, cercetătorii trebuie să se conformeze principiilor managementului financiar transparent și eficient și să coopereze cu cei care realizează auditul.

Art. 24 - Statutul cercetătorului științific

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 15:19

Cercetătorii trebuie să cunoască și să respecte obligațiile contractuale și reglementările legale referitoare la condițiile de realizare a cercetării precum și la mecanismele de finanțare. Ei trebuie să informeze responsabilul/directorul însărcinat de ITP și finanțatorii atunci când proiectul este amânat, redefinit sau încheiat.

Subscribe to RSS - kutatásfinanszírozás