You are here

Art. 2 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:23

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este o instituție de învățământ superior acreditat care poate organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolvenții programelor de studii organizate în baza Legii nr. 1/2011. Pentru ciclul I de studii, studiile universitare de licență se încheie cu examen de licență, pentru ciclul II de studii, studiile universitare de master se încheie cu examen de disertație.