licenciátusi vizsga

You are here

Art. 14 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:59

Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează:

  • Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate din teologie biblică (Vechiul Testament și Noul Testament) și se desfășoară sub formă de examen oral;
  • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Art. 2 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:23

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este o instituție de învățământ superior acreditat care poate organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolvenții programelor de studii organizate în baza Legii nr. 1/2011. Pentru ciclul I de studii, studiile universitare de licență se încheie cu examen de licență, pentru ciclul II de studii, studiile universitare de master se încheie cu examen de disertație.

Art. 21 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:21

Proba orală a examenului de licență constă în evaluarea cunoștințelor fundamentale ale absolventului pe tema teologiei biblice (Vechiul Testament și Noul Testament).

Art. 84 - Carta Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 12:27

Capitolul IV. Diplome, calificări și titluri științifice

Diploma de licență

Institutul Teologic Protestant oferă diplome de licență în cadrul specializării acreditate de Teologie Protestantă Pastorală pentru candidați de confesiune reformată, evanghelică–lutherană și unitariană.

Subscribe to RSS - licenciátusi vizsga