You are here

Art. 132 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:14

Studentul are dreptul să ceară mărire de notă numai pentru notele obținute într-una din sesiunile de la finele fiecărui semestru. Procedura de mărire a notei este următoarea:

  1. studentul completează o cerere tip, adresată Decanului;
  2. în cazul în care cererea este aprobată, cadrul didactic examinează studentul și îi trece nota în catalog.

Responsible position: