You are here

Art. 74 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:02

În cazuri întemeiate, îndrumătorul de an (cadrul didactic) poate motiva absențele pe baza actelor justificative și a cererii individuale a studentului. Fac excepție practica pastorală și referatele de la seminarii, care se vor reface. Absențele se motivează în cazuri medicale, pentru participarea la manifestări științifice și activități sportive organizate de ITP Cluj sau de universități din țară și din străinătate, și în alte situații deosebite, cu acordul prealabil al Consiliului Facultății. Motivarea absențelor datorate cazurilor de boală se face numai pe baza unei adeverințe medicale.

Illetékes tisztség: