You are here

Art. 73 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:00

Cuantumul absențelor nemotivate nu poate depăși 20% din numărul total de ore aferente fiecărei discipline, iar cuantumul total al absențelor motivate și a celor nemotivate nu poate depăși 50%. În caz contrar, studentul va reface toate activitățile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata creditelor restante. În cazul în care există interferențe între orarul stabilit și programarea disciplinelor restante, obligativitatea frecventării cursurilor restante va fi stabilită de Consiliul Facultății.

Illetékes intézeti testület: